Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Phòng Y vụ (Medical Affair)

phong-y-vu-6

1. Cơ cấu:

 • Phòng Y vụ (Medical Affair) sẽ trực thuộc Giám đốc chuyên môn (CMO) của bệnh viện.
 • Trưởng phòng MA sẽ báo cáo tất cả những vấn đề chuyên môn của bệnh viện đến CMO và CMO báo cáo cho Giám đốc điều hành bệnh viện - CEO.


2. Nhiệm vụ:

 • Lên kế hoạch trực bệnh viện cho Bác sĩ theo tháng.
 • Lên kế hoạch CME/ tháng/ quí/ năm cho tất cả khoa chuyên môn lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện.
 • Theo dõi việc thực hiện đúng qui trình và qui chế khám chửa bệnh của Bác sĩvà các khoa chuyên môn và cận lâm sàng của bệnh viện.
 • Thu thập tất cả data, và thông tin chuyên môn của Bác sĩ, khoa lâm sàng, cận lâm sàng / hằng ngày đưa vào mẫu Dairy report trình CMO, CMO trình CEO ngay trong ngày.
 • Theo dõi sổ trực / ngày trực: tính trung thực và đúng đắn của nó trình CMO duyệt lại/ ngày.
 • Tổ chức hội nghị khoa học/ năm.
 • Tổ chức workshop cũng như lên chương trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ bệnh viện lớn hay nước ngoài.
 • Thiết lập chương trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Kiểm soát qui chế hồ sơ bệnh án đúng theo chuẩn mực của BHYT: Bác sĩ phải hoàn tất hồ sơ tái khám sau khi khám xong (hồ sơ giấy và điện tử).

phong-y-vu-4     phong-y-vu-5