TÂM TRÍ - ĐỒNG THÁP

Bệnh viện đa khoa

Tìm bác sĩ

Đinh Tấn Tài
Thạc sĩ.BS - Giám Đốc Điều Hành
Ngô Minh Nghĩa
BS.CKII - Giám đốc chuyên môn
Lưu Trường Bách
BS.CKII -Trưởng Khoa Ngoại
Lê Hùng Vương
BS.CKII - Trưởng Phòng Y Vụ
Huỳnh Công Trứ
BS.CKI - Khoa Ngoại
Lê Hoàng Việt
BS.CKI - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Võ Đông Xuân
BS.CKII - CK Da Liễu & Thẩm Mỹ
Trần Thanh Dững
BS.CKI - Trưởng Khoa Nội
Đặng Thị Ngọc Hà
BS.CKII - Trưởng Khoa Sản
Lương Phong Nhã
BS.CKI - Khoa Sản
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT